NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

10-11-2023

Training MBT en de psychiater

De psychiater krijgt in MBT-behandelprogramma’s (en ook in andere behandelingen) voor patiënten met ernstige persoonlijkheidsstoornissen regelmatig te maken met ingewikkelde situaties met patiënten, zoals:

  • patiënten met wie je moeilijk contact kunt krijgen en houden, of
  • patiënten die vanuit de teleologische modus perse medicatie willen hebben terwijl daar geen indicatie voor is, of
  • patiënten die fors suïcidaal zijn, eerdere ernstige suïcidepogingen hebben gedaan, medicatie sparen, en niet willen of kunnen samenwerken, of
  • patiënten die hun medicatie niet of onregelmatig slikken, of
  • patiënten die perse niet willen dat er informatie wordt opgevraagd over eerdere, medicamenteuze behandelingen.

Ook kan de psychiater terecht komen in complexe situaties met het behandelteam, zoals onduidelijkheden over taakverdeling en verantwoordelijkheden tussen psychiater en psycholoog en visieverschillen over diagnostiek, indicatiestelling, behandeling en/of beoordeling van suïcidaliteit. Daarnaast kun de psychiater natuurlijk te maken krijgen met samenwerkingsproblemen met het behandelteam.

Over de training
Na een korte herhaling van de belangrijkste punten van de MBT basiscursus wordt er ingegaan op de specifieke rol die de psychiater binnen de MBT heeft bij de diagnostiek en indicatiestelling, de behandeling – met name de psychofarmacotherapie van patiënten met persoonlijkheidsstoornissen met veelvoorkomende comorbiditeit - de somatiek en middelengebruik.

We besteden in het bijzonder aandacht aan patiënten die vanuit epistemisch wantrouwen en een niet-mentaliserende modus problemen kunnen geven in de samenwerking, en al helemaal in crisissituaties. Ook de positie van de psychiater binnen het behandelteam zal ruimschoots aan bod komen. We gaan veel oefenen in rollenspellen, zodat je als psychiater handvatten krijgt hoe je vanuit de MBT het beste kunt omgaan met complexe situaties met patiënten en met het behandelteam.

  • De training is vooral bedoeld voor psychiaters en artsen in opleiding tot psychiater. Ook is deze cursus geschikt voor basisartsen werkzaam in de ggz. Andere disciplines zoals klinisch psychologen, psychotherapeuten en (gz-)psychologen, sociotherapeuten, sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundig specialistien ggz en vaktherapeuten werkzaam in de ggz zijn ook van harte welkom!
  • Docent: Ad Gerritsen