NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

18-11-2023

Lost in (trans) sexuality. Adolescente seksualiteit en gender (college 2 van 3 over psychoseksualiteit)

In deze collegereeks reiken drie ervaren en deskundige sprekers u theoretische en praktische inzichten aan voor in de spreekkamer. In het college komen de verhouding biologie/psychologie, de impact van somatische behandelingen (o.a. van puberteitsremmers), de mogelijkheden en beperkingen van psychotherapie aan bod, dit alles geïllustreerd met klinisch materiaal.

Zaterdag 18 november, Lut de Rijdt: Transgender identiteit
Trans’ daagt ons uit om op een nieuwe en open manier na te denken over de constructie van onze seksuele identiteit. Normatieve opvattingen zijn onhoudbaar en alles ordenen volgens het schema van het klassieke oedipuscomplex blijkt een te gesloten manier van denken. De trans- vraag confronteert ons met iets nieuws, waarop het antwoord zich niet vanzelfsprekend aandient.

In de kliniek stellen we vast dat steeds meer jongeren, vooral meisjes, de vraag stellen naar een transitie. Soms is de genderdysforie tijdelijk; soms leidt ze naar een non-binaire identiteit of lijkt transitie naar het andere geslacht via hormonale en/of chirurgische weg de enig leefbare optie te zijn.

Mw. Dr. Lut De Rijdt is kinder- en jeugdpsychiater. Sinds juni 2019 is ze met pensioen. Lut de Rijdt was verantwoordelijke voor opnameafdeling De Kade voor jongeren tussen 15 en 18 jaar op campus Kortenberg en maakte deel uit van het mobiele team voor vroege interventie bij psychose, Vrint.

Reeks

PAC West organiseert een collegereeks psychoanalyse. Het thema is psychoseksualiteit, met daarbinnen drie deelthema’s.

  • Tijdstip: van 10.00 tot 16.00 uur, inclusief lunch.
  • Inschrijving via secr@pacwest.nl.
  • Voor vragen en informatie: info@praktijkdenkwijs.n

Het programma

  • Zaterdag 4 november, Marly Horsch: Psychoseksuele ontwikkeling
  • Zaterdag 18 november, Lut de Rijdt: Transgender identiteit
  • Zaterdag 2 december, Linda van Mil: Perversie

De collegereeks is bedoeld voor psychotherapeuten, klinisch psychologen, gz-psychologen en psychiaters, die belangstelling hebben voor het psychoanalytisch gedachtengoed in relatie tot de klinische praktijk. Ook opleidelingen voor één van deze beroepen zijn van harte welkom.