NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

06-11-2023

TFP Basisopleiding Transference Focused Psychotherapie

Deze vijfdaagse cursus is een gedegen kennismaking met de Transference Focused Psychotherapy (TFP), een vorm van psychoanalytische psychotherapie ontwikkeld voor patiënten met een borderline persoonlijkheidsorganisatie (BPO).

Deze psychotherapie berust op object-relationeel denken en situeert de kern van de borderline-problematiek in de gespleten organisatie van de persoonlijkheidsstructuur, gekenmerkt door de ‘primitieve’ afweer in de vorm van splijting, loochening en projectieve identificatie.

Hoofddoel van deze psychotherapie is integratie van de persoonlijkheid: het bij elkaar brengen van tot dan toe gescheiden positieve en negatieve eenheden van zelf-en object-representaties met het verbindende affect.

In de nieuwe Zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen is Transference Focused Psychotherapy (TFP) een van de vier evidence-based behandelmethoden voor de behandeling van een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS). Ook voor de behandeling van narcistische problematiek is TFP zeer geschikt.

TFP werkt in het hier-en-nu van de overdracht en tegenoverdracht. Het is dus een behandeling waarbij het gevoelsleven van de behandelaar, de tegenoverdracht de belangrijkste bron van communicatie en informatie is om helder te krijgen wat zich in de therapeutische relatie ontvouwt. Uitgangspunt bij dit TFP-onderwijs is dat alle behandelaars die met ‘moeilijke’ patiënten werken, kunnen profiteren van het leren hanteren van de (tegen)overdracht die zo kenmerkend is voor de borderline populatie en narcistische problematiek.

Docenten

Elly Bolijn en Maria Gorlee

Doelgroep

  • BIG-geregistreerde psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters (of daartoe in opleiding).

Meer informatie