NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

03-07-2023 - 07-07-2023

Het is tijd (Summer University Psychoanalyse)

Voor deze feesteditie ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Summer University, belichten we ‘tijd’ in verschillende facetten. Er is aandacht voor de tijd binnen het psychoanalytische denken en de klinische praktijk; onder meer de lineaire tijd van oorzaak-gevolg, de transformerende tijd onder invloed van après- coup, hettijdloze van het onbewuste en de stilstaande tijd bij trauma en dissociatie worden besproken.

Het zal ook gaan over de geschiedenis en de toekomst van de psychoanalyse, de ontwikkeling van het kind vanuit psychoanalytisch perspectief, tijdelijkheid als eigenschap van het menselijk drama, transgenerationele processen, de rol van de tijd in de sessie.

Ten slotte wagen we ons met sprekers uit verwante domeinen aan de betekenis van ‘tijd’ binnen een bredere maatschappelijke context, zoals de klimaatcrisis, andere benaderingen van ‘tijd’ en de digitale wereld.

Naast de lezingen zijn er klinische seminaars en is er een breed cultureel aanbod om het thema “Tijd” op verschillende manieren te leren kennen.