NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

22-09-2023

Studiedag Behandeling zelfbeeld als transdiagnostische factor

Steeds meer kinderen en jongeren komen terecht bij de GGZ met klachten als angst, somberheid, gedragsproblemen, psychosomatische klachten, psychotische stoornissen en verslavingsproblematiek. Onderliggend aan deze klachten bestaan vaak verstoringen in het zelfbeeld: ze hebben weinig beeld van zichzelf, of vinden zichzelf minder waard, denken dat ze er niet bij horen of gaan buiten (eigen) grenzen om erbij te horen. 

Zelfbeeld als transdiagnostische factor

Zo bekeken zijn verstoring in het zelfbeeld een transdiagnostische factor, namelijk cognitieve en/of gedragsmatige processen die bijdragen aan het voortduren van de symptomen en het disfunctioneren dwars door verschillende diagnostische groepen heen.

Het kan daarom effectiever zijn om het behandelaanbod meer gedifferentieerd te richten op deze onderliggende problematiek in plaats van op de symptomen,. Door het behandelaanbod mede te richten op de verstoringen van zelfbeeld kunnen onderhoudende (risico)factoren die ermee samenhangen worden aangepakt, zoals de invloed van ouders, school, peergroep en social media.

Hoe ga je nu transdiagnostisch te werk? Wat komt erbij kijken?

Tijdens dit congres gaan we in op de ontwikkeling en determinanten van verstoringen in zelfbeeld bij kinderen en jeugdigen en op manieren hoe je als behandelaar door transdiagnostisch te werken, de onderliggende problematiek effectief kunt behandelen.

 

 

Studiedag Behandeling zelfbeeld als transdiagnostische factor - GGZ Congressen