NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

22-06-2023

Symposium De veerkracht van ouderen

Het aantal 60-plussers in Nederland stijgt naar verwachting van bijna 4,5 naar 5,6 miljoen in 2050. Dit heeft grote invloed op hoe wij naar ouderen kijken en hoe ouderen zichzelf zien, het bepaalt ook hoe we ouderen behandelen. Veel te weinig, als het op psychische problemen aankomt.

Als het gaat om de mentale gezondheid van ouderen, dan hebben we al snel het misplaatste idee dat er bij hen niet veel meer te halen is. Ten onrechte: ouderen zijn juist indrukwekkend veerkrachtig! Met de jaren ontwikkelen ze wijsheid en levenservaring.

In dit symposium ontdekt u wat psychotherapie voor ouderen kan betekenen.