NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

10-11-2022

Symposium“Cruijffiaans denken” als inspiratiebron voor complexe problematiek

“Cruijffiaans denken” als inspiratiebron voor complexe problematiek in de GGZ,  jeugdzorg, onderwijs en openbaar bestuur.

Op verzoek wordt het symposium “Cruijffiaans denken in de narratieve systeemtherapie: navigeren in complexiteit” dat we in september 2021 organiseerden, herhaald.

De term ‘complexiteit’ verwijst naar datgene wat bij elkaar hoort en niet uit elkaar gehaald kan worden zonder voeling te verliezen met ‘het verbindend patroon’. Het omarmen van het geheel mag ons dan confronteren met een (nog) niet-weten, met onzekerheid hoe te handelen, en het mag een hoge mate van vakmanschap en omzichtigheid vergen, het is vaak zonder meer noodzaak. Specifiek in de geestelijke gezondheidszorg, de psychiatrie en de jeugdzorg, alsook in het onderwijs en het openbaar bestuur, zien we dat er, als we complexe situaties willen vereenvoudigen door ze op te splitsen in deelproblemen, in korte tijd ‘(te)veel spelers op het veld komen’, allen met hun eigen deelterrein en taak. Met andere woorden: we proberen van complexiteit, dat wat bij het leven hoort, een regelsysteem te maken Niet zelden met de nodige chaos en onderlinge conflicten als gevolg. En niet zelden met een toename van complexiteit als gevolg.

We zien deze processen in het onderwijs, in het openbaar bestuur, in de jeugdzorg en in de geestelijke gezondheidszorg.
Het gedachtegoed van Cruijff en voetbal als metafoor kunnen ons helpen de complexiteit te blijven omarmen en te navigeren in deze complexiteit.

Het symposium wil het belang van vakmanschap, zorg voor vakmensen en het mentoraat als wijze van leren en ontwikkelen, opnieuw onder de aandacht brengen. 

Sprekers op deze dag zullen u, ieder vanuit hun eigen achtergrond, meenemen in hun inspiratiebronnen en inzichten in het omgaan met complexiteit.

Dit symposium wordt opnieuw georganiseerd door de School voor Systemische Opleidingen in Bunde, in samenwerking met de UnieKJP (samenwerkingsverband kinder-jeugdpsychiaters Limburg), Giovanni Coenen, directeur kinder-en jeugd Mondriaan Zorggroep en de Gumbo Jazzband.

                                                        

 

 

 

 


 

 

Kosten

€ 185 inclusief het boek “Cruijffiaans denken in de narratieve systeemtherapie: navigeren in complexiteit”.

Voor diegenen die het symposium reeds eerder bijwoonden en het boek al in bezit hebben is de toegangsprijs € 150.

Aanmelden kan via een mail naar: info@schoolvoorsystemischeopleidingen.nl