NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

07-10-2022

Jubileumcongres VPeP Living Forward

Aandacht voor emoties, het levende lijf en menselijke verbinding hebben geïnspireerd en geleid tot betere psychotherapie: hoe is het gelopen, waar staan we nu en welk perspectief lonkt?

Het jubileumcongres is hét moment om de kracht van de living forward energy te vieren, elkaar door de generaties heen te ontmoeten, om inspiratie op te doen en vooruit te kijken, waar leidt de living forward energy ons naartoe?

Greet Vanaerschot (cliëntgerichte attitude), Nini de Graaff (focusing) en Juliette Becking (EFT) maken een pas op de plaats voor de overgang van toen naar nu.

Een rijk palet aan workshops toont hoe het persoonsgericht experiëntiële op dit moment in de praktijk vorm krijgt. Greet Vanaerschot licht het model van Panksepp toe dat een belangrijke bijdrage levert om gedifferentieerder te begrijpen hoe emotieverwerking verloopt. Anton Hafkenscheid houdt een pleidooi om het cliëntgerichte gedachtegoed (weer) tot anker van de hele Nederlandse ggz te maken.