NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

12-10-2022 - 14-10-2022

De therapeutische relatie

Het belang van een goede therapeutische relatie wordt binnen de wereld van de ggz vrijwel unaniem onderschreven. Clinici en wetenschappers zijn minder unaniem in hun antwoord op de vraag wat onder een goede therapeutische relatie moet worden verstaan en hoe die moet worden vormgegeven. Vanuit de verschillende  theorieën over therapeutische verandering bestaan evenzoveel visies op de therapeutische relatie.

Tijdens de driedaagse nascholing op Schiermonnikoog word je vertrouwd gemaakt met deze theorievorming én met de toepassingen, die overstijgend zijn aan de zogenaamde 'merknaambehandelingen'. Na afloop van de scholing heb je beter zicht op je mogelijkheden om de therapeutische relatie te optimaliseren.

Docenten: Anton Hafkenscheid, Jos de Keijser en Frans Schalkwijk.

Accreditatiepunten: FGzPt 17 punten, VGCt 16 punten, NIP/NVO 17 punten en NVP 16 punten.