NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

30-09-2022

Symposium Canon van de Somatiek

Bij patiënten met een psychiatrische aandoening is somatische co-morbiditeit eerder regel dan uitzondering. Hoewel het belang van detectie en preventie van somatische problematiek de laatste jaren hoog op de GGz agenda staat, blijken de behandelaars het lastig te vinden daar een goede invulling aan te geven. Veelal komt dit doordat men niet meer of onvoldoende toegerust is met de juiste kennis en vaardigheden. Zo was voor langere tijd in de psychiatrie de structurele aandacht voor somatiek uit de opleiding verdwenen, terwijl van elke 3 patiënten met een psychiatrische aandoening er 2 in het afgelopen jaar ook bij een ander medisch specialist zijn behandeld. Daarnaast wordt de 15 tot 20 jaar kortere levensverwachting van deze patiënten voor het grootste deel verklaard door chronische lichamelijke aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, diabetes mellitus en maligniteiten.

Gelukkig bestaat er consensus dat in de gehele GGz – dus zeker niet alleen bij een
klinische opname – op zijn minst het afnemen van een adequate somatische anamnese geïndiceerd is. Maar dan moet je als psychiater of verpleegkundig specialist wel op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. En wat kan de GGz zelf aan somatische zorg bieden om zo de uitkomsten van patiënten te verbeteren?

Tijdens dit Canon van de Somatiek presenteren gerenommeerde somatisch specialisten, samen met gespecialiseerde psychiaters, de relevante stand van zaken. Omdat het gaat om een verdiepende klinische dialoog tussen beide disciplines is bewust gekozen voor een beperkt aantal ziektebeelden die steeds vanuit zowel psychiatrisch als somatisch perspectief worden gepresenteerd.

Meer informatie