NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

16-09-2022

Symposium Geloof, hoop en desillusie

Voor het bereiken van een goed behandelresultaat zijn in elke therapievorm drie voorwaarden van belang: een goede werkrelatie, dat therapeut en cliënt geloven in de gekozen methode en dat er hoop op verandering is. Als daaraan is voldaan kunnen vertrouwde controlemechanismes zonder al te veel angst worden losgelaten.

In de realiteit van ons dagelijks werk ontmoeten we echter vaak juist mensen die niet de eerste stap, de controle loslaten, kunnen zetten. Ze houden vast aan hun overtuigingen of handelingen die gevaar moeten bezweren. Dwanggedachten en handelingen zijn bij uitstek illustratief voor de tegenstelling tussen de illusie van bescherming en controle, waarbij alle herhalingen juist de desillusie verraden. In dit krachtenveld moeten we als therapeuten een weg zien te vinden.

In de ochtend komen zogenoemde ‘dwangmatige’ karaktertrekken en mechanismen aan de orde die een obstakel in de behandeling van allerlei klachten kunnen zijn. In de middag staat behandeling van OCD-klachten op het programma. Deep brain stimulation, schematherapie en psychodynamisch werken worden met elkaar geconfronteerd.

Tijdens het symposium Geloof, hoop en desillusie komt onder voorzitterschap van Frans Schalkwijk een vijftal experts aan het woord. Ze buigen zich over een bijzondere paradox: loslaten van oude zekerheden zonder in ruil daarvoor nieuwe zekerheden te krijgen. Leer erop te vertrouwen dat je ook veilig bent met minder houvast.