NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

17-11-2022

Cursus Multidisciplinaire diagnostiek Kind- en Jeugd GGz

Binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie is het vaak van grote meerwaarde om met een multidisciplinaire blik diagnostiek in te zetten. Complexe casuïstiek is daarbij een veel gehanteerd begrip, waarbij de ernst van de problematiek en een veelheid aan classificaties prominent aanwezig zijn. Een verklarende diagnostische hypothese (werkdiagnose) is vaak helpend om richting te geven aan behandeling. Om tot een goede werkdiagnose te komen is de integratie van cognitieve en psychiatrische aspecten van groot belang, waarbij individuele kenmerken en brede kennis over psychopathologie in ontwikkeling perspectief geïntegreerd worden.

In deze cursus worden door prof.dr. Hanna Swaab en prof.dr. Wouter Staal voorbeelden hiervan middels casuïstiek toegelicht, waarbij de optie wordt geboden om zelf ingebrachte casuïstiek vanuit neurocognitieve en psychiatrische blik te bespreken.