NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

02-10-2022 - 07-10-2022

Vijfdaagse nascholing Zingeving

Religie, spiritualiteit en zingeving worden steeds belangrijker in het leven van alledag. Terwijl de klinische ggz gedurende lange tijd weinig aandacht heeft gehad voor deze thema’s is er nu een kentering gaande. De erkenning van hun belang wint terrein in de Nederlandse behandelkamers. Toch voelt dit voor veel professionals onwennig.

In deze cursus bieden de experts een brede, theoretisch onderlegde en tegelijk praktijkgerichte introductie op het onderwerp. Het gaat daarbij om diagnostiek én begeleiding; om de patiënt én de hulpverlener; om eventueel schadelijke effecten van religies en levensbeschouwingen én om hun bijdrage aan Positieve Gezondheid en herstel.

Er wordt gekozen voor een interdisciplinaire aanpak waarbij psychiatrie, filosofie, theologie en empirische wetenschap steeds met elkaar in verband worden gebracht. Thematische bespreking en reflectie dus, de vertrouwde ingrediënten in de opzet van een cursus als deze: u hebt bij de plenaire presentaties en workshops ruimschoots gelegenheid om met de vier sprekers en uw collega’s te reflecteren op vragen uit uw dagelijkse klinische behandelpraktijk.

Meer informatie