NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

03-12-2021

11e Jaarsymposium Gehechtheid 

Een vroege veilige omgeving waarin het kind wordt ‘gezien’ en warmte, stabiliteit, voorspelbaarheid en bevestiging zijn verzekerd, is van het grootste belang. Het zijn essentiële voorwaarden voor het ontwikkelen van een stabiel zelfgevoel, een adequate affectregulatie en het vermogen om later in het leven zinvolle gehechtheidsrelaties aan te gaan. Een verstoring van die ontwikkeling is de oorzaak van vele vormen van psychopathologie, vooral ook van persoonlijkheidsproblematiek.

Tijdens dit 11e Jaarsymposium Gehechtheid komt onder voorzitterschap van Liesbeth Eurelings-Bontekoe een diversiteit aan klinisch relevante thema’s aan de orde.

In de ochtend staat de rol van aandachts- en emotieregulatie voor de klinische praktijk centraal. Sociale en emotionele ontwikkelingsprocessen over aandacht voor de relatie worden gekoppeld aan biologische modellen van gehechtheid en emotieregulatie. Dit sluit aan bij het groeiende inzicht hoezeer gedrags- en belevingsfactoren biologisch zijn verankerd.

Later in het programma ligt de nadruk op behandeling van traumatisering en de invloed daarvan op gehechtheidsrelaties. Aan de orde komt de Narratieve Exposure Therapie en de problematiek zal worden toegelicht aan de hand van een uitgebreide casusbespreking van een patiënt uit de naoorlogse generatie. Tenslotte wordt aandacht besteed aan gehechtheidsproblemen tijdens de behandeling van kinderen met een verstandelijke beperking.

Het symposium wordt traditiegetrouw afgesloten met een integratie van alle informatie van de dag.

 

Schikt deze datum u niet? Circa twee maanden na de datum van het symposium kunt u de opgenomen versie bekijken. Gaat u voor meer informatie naar de inschrijfpagina.