NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

05-11-2021

Masterclass Schuld en schaamte

U doet de behandeling volgens het protocol en met enige vrijheid, jullie hebben een goede werkrelatie, maar toch blijft verbetering uit. Erger nog, uw cliënt overweegt te stoppen. Allemaal maken we mee dat, terwijl cognitief alles helder en te begrijpen is, therapeutische verandering toch uitblijft.

In deze masterclass onderzoeken we hoe door schaamte en schuld het therapeutisch proces vast kan lopen. Vertelt de cliënt wel alles wat er speelt, of wordt er uit gêne belangrijke informatie achtergehouden? Natuurlijk wil de cliënt van de klachten af, maar een onderhuids zelfbeeld maakt dit soms onmogelijk.

De eerste twee dagen staan in het teken van het herkennen en bespreken van schaamte en schuld. Bij sommige cliënten zijn deze emoties gewoon bespreekbaar. Bij anderen is dat bijzonder moeilijk; zowel schuld- als schaamtegevoelens worden dan hardnekkig afgeweerd.
Op de derde en vierde dag gaan we in op schaamte en schuld als levensthema’s. Sommige cliënten lijden onder existentiële schaamte (‘Sorry dat ik besta.’) of onder toxische schaamte (bijvoorbeeld na seksueel misbruik of mishandeling). Anderen vinden zichzelf vanuit schuldgevoel een slecht mens en doen voortdurend boete.

Na het volgen van deze masterclass bent u vertrouwd in het aankaarten van schuld en schaamte en kunt u maladaptieve vormen van coping herkennen. Ook bent u sensitief voor onbewuste patronen van schuld en schaamte als karaktertrek. U probeert de cliënt te begrijpen vanuit diens betekenisgeving: onrealistische en intense ervaringen van schaamte en schuld zijn uitingen van wie je bent (geworden) en hoe dat je leven belemmert.