NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

11-10-2021

Meet-the-expert- Spoedeisende psychische zorg

De spoedeisende psychische zorg is voortdurend in ontwikkeling. Via wetenschappelijke publicaties, richtlijnen en beleidsstukken komt onophoudelijk nieuwe informatie beschikbaar. Maar het vak is ook in beweging door maatschappelijke ontwikkelingen en ingrijpende gebeurtenissen op de ‘werkvloer’. Het is dan ook een uitdaging om als betrokken professional bij te blijven in het vak. Het doel van deze online meet-the-expert sessie is dan ook u op de hoogte te brengen van de voor de dagelijkse praktijk meest relevante ontwikkelingen in een specifiek domein van deze spoedeisende zorg.

Onder voorzitterschap van prof. dr. Arjan Braam wordt u door Matthias Jongkind geïnformeerd over de laatste inzichten, nieuwe initiatieven en interventies op het gebied van suïcidaliteit. Tijdens deze meet-the-expert staat de Chronological Assessment of Suicide Events (CASE-benadering) van Shawn Shea centraal. De CASE-benadering is een bekende en veelgebruikte vorm van klinisch interview om de suïcidale toestand van een patiënt te onderzoeken en wordt door de Multidisciplinaire Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Suïcidaal Gedrag aangeraden. Ondanks dat veel ggz-professionals in Nederland in de CASE-benadering getraind zijn, zijn er fundamentele verschillen aan te wijzen tussen de originele versie van Shea en de Nederlandse versie. De verschillen betreffende met name de cruciale rol van zeven door Shea beschreven gesprekstechnieken, het gebruik van de chronologische interviewsystematiek en de functie van de risico- en beschermende factoren bij het onderzoek naar de suïcidale toestand. Tijdens deze meet-the-expert sessie krijgt u inzicht in deze verschillen en krijgt u concrete handvatten aangereikt om de suïcidale toestand helder te krijgen.
De kennis die overgebracht wordt in deze meet-the-expert sessie brengt u direct in de praktijk middels intercollegiale casuïstiekbespreking onder begeleiding van de experts.