NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

30-09-2021

Lezing Bruno Hillewaere en Sofie Michels

Systeemtherapeuten of systeemtherapeutisch werkers hebben te maken met DSM-5 diagnoses en hun invloed op cliënten en naasten. Als er sprake is van zo’n diagnose kan systemisch werken flink lastig zijn. Er is immers vaak sprake van een gespannen verhouding tussen die twee en de komst van narratieve, dialogische, oplossingsgerichte perspectieven heeft het niet gemakkelijker gemaakt. De diagnose wordt als label ervaren terwijl deze perspectieven juist veel aandacht besteden aan krachten en mogelijkheden, aan zinvolle betekenisgeving, rijkere verhalen en externaliserende conversaties.

Bruno: “Er is een boeiend artikel verschenen aan de hand van Kenneth Gergen, Lynn Hofmann en Harlene Anderson met de veelzeggende titel: Is diagnosis a disaster? A constructionist trialogue. Er staat gelukkig een vraagteken achter de eerste zin. Want betekenissen ontstaan in een context, en taal en woorden geven betekenis aan gebeurtenissen in ons leven. En ook een diagnose kan betekenis geven aan ons leven en aan onze interacties: dia-gnosis is onder-scheidend kennen.”

In dialogische systeemtherapie spreken we van ‘creatief begrijpen’, een vorm van begrijpen die ons kan helpen betekenis te geven aan het leven. Bruno Hillewaere heeft lange tijd op een PAAZ afdeling gewerkt en in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Daar heeft hij kunnen ervaren wanneer diagnostiek helpend was en wanneer niet. En welke expertise zinvol en helpend kan zijn, zonder dat men zich als eenzijdig expert hoeft op te stellen.

In de lezing en hun dialoog lichten Bruno en Sofie toe hoe concepten uit narratieve en dialogische perspectieven het beste hand in hand kunnen gaan met een goede diagnostische kennis en expertise. Om zo mensen – cliënten en hulpverleners – te verbinden en in contact te brengen met hun beperkingen en mogelijkheden, met hun kwetsbaarheid én kracht. Zo kan er passende hoop ontstaan: hoop die recht doet aan de kwetsbaarheid én aan de mogelijkheden en krachten.

Na de lezing is er gelegenheid om eerst in kleine groepjes het onderwerp uit te diepen en vervolgens plenair in dialoog te gaan. 


Programma

19:15 uur Inloop
19:30 uur Welkom door sectiebestuur Psychiatrie
19:40 uur Lezing Bruno Hillewaere en Sofie Michels
20:25 uur Interactie naar aanleiding van lezing, in break-out groepen
21:00 uur Plenaire terugkoppeling en dialoog met Bruno en Sofie
21:30 uur Afsluiting
 

Sprekers

Bruno Hillewaere is systeemtherapeut, psychotherapeut, opleider en (leer)supervisor systeemtherapie. Hij is een van de oprichters en inhoudelijk leidinggevende van Euthopia in Breda, een instituut voor opleiding, supervisie en praktijk in systeemtherapie.

Sofie Michels is gezinspsychiater voor de praktijk en voor de opleiding Systeemtherapie en Systemisch Werker bij Euthopia.