NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

01-11-2021

Symposium De ontdekking van het heden

Waar staan we nu? Het is een vraag die volgens sommigen de essentie van de mens kenmerkt: het vermogen tot zelfreflectie. Tegelijk vormt zelfreflectie de hoeksteen van elke psychotherapeutische behandeling. Daarin zoeken we naar hoop en progressie. Maar hoe zit het met de voortgang van de GGz?

Tijdens dit Singer Symposium de ontdekking van het heden, wordt onder voorzitterschap van dr. Alan Ralston het centrale thema conceptueel uitgediept vanuit historisch, filosofisch en professioneel perspectief waarbij steeds de relevantie voor de dagelijkse klinische praktijk het uitgangpunt is. Door de geschiedenis te kennen, is het heden te duiden en een blik op de gedroomde toekomst van de GGz te geven. De presentaties worden ingeleid door Jan Rudolph de Lorm met een passend kunsthistorisch intermezzo.