NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

19-11-2021

Klinische psychologie under review: blik op heden en toekomst

De Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen organiseert samen met de redactie van het Tijdschrift Klinische Psychologie, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van TKP, een studiedag. 

Keynotesprekers:

1. Prof. dr. Giel Hutschemaekers, Klinische psychologie Radboud Universiteit Nijmegen en hoofd zorgprogramma generalistische GGZ bij Pro Persona

2. Prof. dr. Nady van Broeck, emeritus hoogleraar Klinische Psychologie en psychotherapie KU Leuven, voorzitter Federale Raad voor de Geestelijke Gezondheidszorgberoepen

Verschillende workshops:

1. Forensische psychologie – Dr. Bo Van Den Bulcke (UZ Gent)

2. Eerstelijnspsychologie volwassenen – Dr. Els Heene (Mentaal Beter/Universiteit Gent)

3. Eerstelijnspsychologie kinderen en jongeren – Nathalie Haeck (CGG De Drie Stromen/Universiteit Gent)

4. Neuropsychologie – Prof. dr. Celine Gillebert (KU Leuven)

5. Psychotherapie: kinderen en jongeren – Prof. dr. Caroline Braet (Universiteit Gent)

6. Psychotherapie: volwassenen – Tine Swyngedouw (The Focusing Institute/Stichting tegen Kanker)

7. Psychodiagnostiek – Dr. Tim Bastiaens (UPC KU Leuven)

8. Ouderenpsychologie – Luc Van De Ven (voorheen UPC KU Leuven)

9. Diversiteit – Lotte De Schrijver (Universiteit Gent)

Debat: de klinisch psycholoog als gezondheidszorgberoep met Nady Van Broeck, Giel Hutschemaekers en Koen Lowet. Moderator: Bob Cools