NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

25-06-2021

Meet the expert sessie Diagnostiek van gehechtheid

In deze ‘meet the expert’ van Elisa van Ee kijken wij aan de hand van filmmateriaal naar diagnostiek van hechting vanuit een levensloopperspectief om relationele patronen binnen en buiten de behandelkamer beter te begrijpen. We evalueren en oefenen met verschillende instrumenten om hechtingsrepresentaties in kaart te brengen: het gehechtheidsbiografische interview (GBI) als de gouden standaard, secure base scriptedness als compromis tussen het GBI en vragenlijsten, en verschillende vragenlijsten. Ten slotte vertalen we deze inzichten naar de dagelijkse klinische procesdiagnostiek in de behandelkamer.

Bowlby (1973), grondlegger van de hechtingstheorie, stelde dat, met de leeftijd en cognitieve ontwikkeling, sensomotorische representaties van hechtingservaringen aanleiding geven tot geïnternaliseerde mentale representaties: werkmodellen van de wereld en de belangrijke personen daarin. Volwassen hechtingsrepresentaties zijn daarmee een gids voor de relaties met belangrijke anderen zoals partner, kinderen en therapeut. In het kader van psychotherapie is het behulpzaam om deze hechtingsrepresentaties inzichtelijk en onderdeel van de behandeling van psychopathologie te maken.