Wachtwoord vergeten

Symposium Seks en intimiteit en hun complexe verhouding

Wanneer: 10 oktober 2019
Locatie: Louis Hartlooper Complex te Utrecht

Omschrijving:

Psychiatrie en film
Dat seksualiteit in onze maatschappij een prominente plaats inneemt hoeft geen betoog. Op straat wordt je omgeven door talloze erotische voorstellingen. Op het internet nemen de pornosites de meeste gigabytes in beslag. Maar in ons dagelijkse leven menen wij wetten te moeten invoeren, die ervoor moeten zorgen dat seksuele gemeenschap wederzijdse bereidwilligheid vergt, alsof dat niet normaal zou zijn. Inmiddels schijnt er zelfs een ‘app’ te zijn, waarbij die bereidwilligheid door beide partijen contractueel vastgelegd kan worden.

Als de seks overal is, hoe is het dan te verklaren dat jongeren steeds langer wachten met hun  eerste seksuele ervaring? Heeft dat iets met de verhouding seks en intimiteit te maken? Tenslotte kun je seks hebben zonder intimiteit maar ook heel  intiem zijn zonder seks.

Seksuologe Esther Perel betwijfelt overigens wel of een intieme relatie zonder erotiek en seks aangenaam is. Seks in een intieme relatie is geen opgelegde verplichting, maar een erotisch spel tussen twee geliefden, althans dat zou het moeten zijn in Perel’s visie. Begrijpelijkerwijs doen zich hierbij veel misverstanden voor tussen geliefden en in onze samenleving. Blijkbaar zijn we het spoor aardig bijster. Vandaag gaan we de draad vanuit de psychiatrie bezien, weer oppakken. Seksualiteit en intimiteit kent enorm veel aspecten. Kent het ook grenzen? Kunnen ze elkaar in de weg staan?

In ons symposium zullen enkele van deze grenzen verkend worden als ze psychiatrische consequenties hebben.
Floor Scheepers bespreekt hoe belangrijk seksualiteit voor ons wezen is en hoe de psychiater daar al dan niet mee omgaat.
Alex Korzec neemt ons mee naar de wereld van de pornografie. Harold van Megen vraagt zich af hoe het geweten een rol speelt in de seksuele ervaring en fantasieën.
Lotte Bruins Slot bespreekt het verlies van seksualiteit en intimiteit.  Angelien Steen laat zien hoe met psychotherapie de angst voor intimiteit en seks verholpen’ kan worden.
Tot slot gaat Hans Hovens in op de vraag of seksuele intimiteit nog bestaat in een ‘cyber-wereld’.

Voor meer informatie over onze stichting, de sprekers op het symposium en registratie voor dit symposium kunt u terecht op onze website: www.psychiatrieenfilm.com