Wachtwoord vergeten

Symposium Sekse en gender in de ggz

Wanneer: 03 december 2019
Locatie: De Rode Hoed, Amsterdam

Omschrijving:

Hoewel bij vrouwen en mannen evenveel psychische problemen voorkomen, verschillen aard en beloop van de problematiek bij beide geslachten. Zo komen bij vrouwen naast stemmings- en angststoornissen, meer posttraumatische stressstoornissen voor. Bij mannen is vaker sprake van middelengebruik, ontwikkelingsstoornissen en gedragsstoornissen. De wetenschappelijke kennis over vrouw-manverschillen in de GGz is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Toch worden deze specifieke aspecten lang niet altijd meegenomen in de klinische praktijk en de wetenschap en ondanks dat sekse en gendergerelateerde aspecten van specifieke psychische stoornissen wel in sommige zorgstandaarden zijn terug te vinden, blijven alle nieuwe inzichten helaas vaak moeilijk te plaatsen voor onderzoekers en behandelaars. Lees hier meer

De bijeenkomst is mede gebaseerd op de inhoud van het meest recente Handboek Psychopathologie en vrouw-manverschillen. Verschillende auteurs van hoofdstukken uit het boek leveren deze dag als spreker een bijdrage.

Daarom is het doel van het symposium Sekse en Gender in de GGz om voor betrokken GGz-professionals de belangrijkste ontwikkelingen plaatsbaar te maken. Onder voorzitterschap van Therese van Amelsvoort bespreekt deze dag een keur aan deskundigen essentiële thema’s tijdens een carrousel van bondige presentaties. Steeds staat daarbij het werk van onderzoekers en het belang voor de dagelijkse klinische praktijk voorop.

Voor dit symposium wordt accreditatie aangevraagd voor

  • Psychiaters bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP);
  • Klinisch (neuro)psychologen bij het Accreditatiebureau FGzPt;
  • Eerstelijnspsychologen bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP);
  • Psychotherapeuten bij de Nederlandse Vereniging Psychotherapie (NVP);
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen bij het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&V);
  • Verpleegkundig specialisten bij het Verpleegkundig Specialisten Register (VSR).