Wachtwoord vergeten

Congres Internaliserende problematiek bij kinderen en jongeren

Wanneer: 11 oktober 2019
Locatie: Green Village, Nieuwegein

Omschrijving:

Een groeiend aantal kinderen en jongeren kampt met angststoornissen, depressie en/of slaapproblemen. Onderzoek van het CBS (2015) wijst uit dat 100.000 jongeren onder de leeftijd van 35 lijden aan deze symptomen. Ook de psychische nood onder jonge mensen is hoog. Ruim 72.000 jongeren onder de 25 jaar zitten thuis vanwege arbeidsongeschiktheid. En 85 procent daarvan heeft te kampen met stress, depressies of een ontwikkelingsstoornis.

Lees hier meer

Internaliserende problematiek is moeilijk te herkennen
Het herkennen van een depressie of burn-out bij kinderen en jongeren is ingewikkeld. Bij kinderen en jongeren openbaart een depressie zich op een andere manier dan bij volwassenen. Kinderen in de basisschoolleeftijd zijn bijvoorbeeld nog niet in staat om te vertellen dat ze zich somber voelen. Bij jongeren wordt neerslachtigheid soms verward met ‘pubergedrag’. Dit heeft tot gevolg dat hulpverleners laat betrokken worden en de klachten niet altijd herkennen.

Dit congres gaat over de oorzaken en gevolgen van diverse soorten internaliserende problemen. Tijdens dit congres krijgen behandelaren inzicht en praktische handvatten bij dit actuele probleem:

  • kennis vergroten: de problematiek is nog vrij ongrijpbaar en het probleem wordt regelmatig onderschat. Kennis hierover noodzakelijk.
  • eerder signaleren: jongeren komen vaak te laat bij de hulpverlening. Eerder signaleren is noodzakelijk. Maar hoe?
  • handvatten aanpak problematiek: de problemen hebben een grote weerslag op het welbevinden van de jongere en de omgeving. Jongeren, opvoeders en behandelaars moeten hiermee aan de slag.