Wachtwoord vergeten

Symposium De therapeutische relatie

Wanneer: 20 september 2019
Locatie: De Rode Hoed, Amsterdam

Omschrijving:

De therapeutische relatie is het fundament onder het werk van psychiaters, psychologen en psychotherapeuten. In elke ontmoeting met de patiënt worden vaardigheden om deze relatie te hanteren aangesproken. En soms ronduit beproefd.

Anton Hafkenscheid en Moniek Thunnissen informeren de deelnemers tijdens dit symposium vanuit enkele hoogst actuele en relevante invalshoeken over dit voor de dagelijkse GGz-praktijk essentiële thema. Het perspectief van het programma is breed, waarbij naast de ‘moeilijke patiënt’, de ‘moeilijke relatie’ en het ‘moeilijke team’ aan bod komen.

De focus ligt op wat anno 2019 gevraagd wordt – of mag worden – van de persoonlijke vaardigheden van de therapeut. De vraag hoe eigen kwetsbaarheden van de behandelaar in het contact met patiënten productief kunnen worden gemaakt, komt ook aan de orde. Dit om beter te kunnen helpen, maar ook om zélf als therapeut (verder) in professionaliteit te groeien.

De twee prominente docenten nemen de deelnemers mee in een carrousel van plenaire presentaties. Daarnaast worden enkele specifieke interventies en mogelijke dilemma’s in het contact geïllustreerd aan de hand van rollenspelen, waarbij wordt samengewerkt met een professionele actrice.

Ga hier naar meer informatie en inschrijven

Accreditatie is aangevraag bij:

  • Psychiaters bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP);
  • Klinisch (neuro)psychologen bij het Accreditatiebureau FGzPt;
  • Eerstelijnspsychologen bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP);
  • Psychotherapeuten bij de Nederlandse Vereniging Psychotherapie (NVP);
  • Cognitief gedragstherapeuten bij de VGCt.

 

09:00 uur Ontvangst en registratie

09:45 uur De therapeutische relatie anno 2019

10:10 uur Dilemma’s bij ‘starten en stoppen’

10:50 uur Pauze

11:20 uur Vaardigheden uit de cliëntgerichte psychotherapie

12:00 uur Intermezzo 1: ‘De narcistische patiënt’

12:10 uur Vaardigheden uit de Transactionele Analyse

12:50 uur Lunch

13:50 uur Meten en monitoren

14:30 uur Intermezzo 2: ‘Begrenzen’

14:40 uur Hechtingsstijlen en (tegen)overdracht

15:20 uur Pauze

15:50 uur En de therapeut zelf dan?

16:40 uur Van interventie naar dilemma. En terug.

17:00 uur Einde symposium