Wachtwoord vergeten

Praktische filosofie voor ggz-professionals

Wanneer: 14 juni 2019
Locatie: Congrescentrum De Werelt, Lunteren

Omschrijving:

Psychotherapeuten beheersen een scala aan technieken. Maar het blijft uitdagend voor elke GGz-professional om onbekende methoden te verkennen en nieuwe technieken in te zetten. Vanuit die gedachte gaat het tijdens dit symposium om het socratisch denken en doen. De socratische methode is in haar therapeutische toepassing een op de filosofie geënt instrument waarmee de cliënt als zelf-onderzoeker een verhelderend inzicht in zijn of haar situatie ontwikkelt, zonder dit te ontlenen aan de behandelaar of de wetenschap.

Uitgangspunt is het methodisch onderzoeken van een feitelijke ervaring die er – om al dan niet begrijpelijke redenen – wérkelijk toe doet. Denk aan de eerste verliefdheid van Rutger Kopland: “Het was een ontdekking, in alle betekenissen van dit woord: alsof er een gordijn werd opengeschoven, waarvan ik niet wist dat het open kon, en er een uitzicht verscheen op een wereld die ik herkende zonder hem ooit te hebben gezien. Alsof ik ineens ervoer hoe de wereld is.”
Socratisch onderzoek maakt zowel verborgen drijfveren als impliciete waarden of principes zichtbaar, waarna deze concreet toepasbaar kunnen dienen als maatstaf voor het eigen handelen.

Dit seminar Praktische filosofie voor GGz-professionals is bedoeld als inspirerende kennismaking met de socratische methode. De bijeenkomst bestaat uit een combinatie van plenaire presentaties en drie verdiepende, actieve workshops (voor alle deelnemers) en wordt begeleid door Jan Ewout Ruiter en Luuk Stegmann.

Lees meer