Wachtwoord vergeten

Training Leertherapie: goed beginnen is het halve werk (vol)

Wanneer: 15 februari 2019
Locatie: Maliebaan 87, Utrecht

Omschrijving:

De training 'Leertherapie: goed beginnen is het halve werk ' is voor startende leertherapeuten. Vindt u het leuk om het ambacht over te dragen en lijkt het u boeiend om jonge professionals te ondersteunen om het vak zorgvuldig en met plezier uit te oefenen? Als u een aantal jaren psychotherapeut bent, kan het geven van leertherapie een mooie nieuwe stap zijn. Leertherapeut worden is ook een eervolle stap, maar wel een die bij de start misschien wat drempelvrees geeft. Noblesse oblige. De training wordt gegeven in Utrecht. 

Ga hier direct naar aanmelden

Wat leert u?
In de training leert u meer over:

 • Leertherapie in het kader van een opleiding;
 • Regels en afspraken rond leertherapie (BIG-opleidingen, Specialistische Verenigingen, de diverse registers);
 • Wetenschappelijk onderzoek naar leertherapie en psychotherapie voor professionals;
 • Het verschil tussen leertherapie en een gewone psychotherapie;
 • De therapeutische relatie leertherapeut-leercliënt;
 • De voorbereiding op geven van leertherapie o.a. hoe zet ik me in de ‘markt’;
 • Handvatten voor het opstarten van leertherapie;
 • De werkwijze en methode in leertherapie;
 • De evaluatie van de leertherapie;
 • Ethische dilemma’s en problemen in leertherapie;
 • Zicht op eigen kwaliteiten en valkuilen. 

Werkwijze

 • Korte inleidingen, demonstratie en rollenspel.
 • Vooraf worden de ervaringen, vragen en dilemma’s van de deelnemers met een vragenlijst geïnventariseerd.

Tijd en plaats
NVP, Maliebaan 87 te Utrecht. Tijd: 10.00 tot 17.00.

Doelgroep
De NVP organiseert deze training voor beginnende en aankomende leertherapeuten die handvatten willen krijgen om leertherapie op een goede en verantwoorde wijze aan te bieden en uit te voeren. U bent psychotherapeut, psychiater of klinisch psycholoog.

Accreditatie: accreditatie is aangevraagd bij de FGzPt en het Kwaliteitsregister van de NVP

Studiebelasting: 2 uur voorbereiding

Kosten
Inclusief literatuur en lunch
NVP-leden:                        € 215,-  
Niet-leden:                         € 300,-  

Literatuur
Literatuur wordt door ons verstrekt.

Enkele hoofdstukken en artikelen uit:

 • Geller J.D., Norcross, J.C. en Orlinsky, D.E. The Psychotherapist’s own Psychotherapy. Patient and Clinician Perspectives. Oxford University Press, 2005.
 • Norcross, J.C. & Guy, G.D.  Leaving it at the office. A guide to psychotherapist self care.  The Guilford Press. New York, London, 2007.
 • Oprel, D. Over het verlangen naar een sigaret. Column over leertherapie. Tijdschrift Psychotherapie (2017) 43: 420–422
 • Reidbord, Steven. Therapy for therapists. Should therapistst have therapy themselves.  Psychology Today, 2011

Certificaat
U ontvangt een certificaat.

Toetsing
De cursus wordt afgesloten met een evaluatie. 

Over de docent
De cursus wordt gegeven door Jose van Reijen. José van Reijen heeft een eigen psychotherapie- en opleidingspraktijk en is tevens (hoofd-)docent bij de RINO Groep (groepspsychotherapie, supervisie en werkbegeleiding). José is supervisor psychotherapie, leersupervisor en leertherapeut.