Wachtwoord vergeten

Werken met groepen, basiscursus groepsdynamica

Wanneer: 11 januari 2019
Locatie: Heteren

Omschrijving:

Op vrijdag 11 januari 2019 gaat bij voldoende deelname te Ede een basiscursus Groepsdynamica van start. De cursus is erkend als basiscursus voor de opleidingen tot groepswerker-NVGP en groepstherapeut-NVGP.

  • Docent: Roelof Wolters, opleider en supervisor van de NVGP.
  • Data: 5 vrijdagen: 11 januari, 1 en 15 februari, 8 en 29 maart 2019 telkens van 9.30 uur tot 16.15 uur.
  • Doelgroep: iedereen die werkt met groepen.

Doel
De cursus heeft tot doel de cursist zoveel kennis en vaardigheid bij te brengen, dat hij of zij zelfstandig kan werken met groepen. Voor degenen die reeds zelfstandig werken met groepen, zal de cursus een verdere uitbouw van kennis en vaardigheden bieden en eveneens bijdragen tot een beter begrip en hanteerbaarheid van allerlei situaties binnen groepen.

Inhoud
Het uitgangspunt in de cursus wordt gevormd door de individuele werksituatie van de deelnemers. Met behulp van concreet materiaal, dat door de deelnemers kan worden ingebracht, zal in de cursus aan de hand van verschillende thema's de theorie worden behandeld. Het accent ligt daarbij steeds op "doen" en "zelf ervaren". Door middel van rollenspel, groepssimulatie en praktische oefeningen zullen de thema's worden verduidelijkt en uitgediept.

De keuze van de literatuur, die door deelnemers bestudeerd wordt, is hierop afgestemd.

De cursus is opgebouwd uit 10 bijeenkomsten van 3 uur en is verdeeld in drie cursusblokken. Op iedere cursusdag vinden 2 bijeenkomsten van 3 uur plaats.

Blok 1 behandelt aan de hand van de eigen werkervaring de algemene theorie over groepen, de kenmerken van groepen en groepsverschijnselen (6 bijeenkomsten).

Blok 2 behandelt het leiding geven aan groepen (2 bijeenkomsten).

Blok 3 behandelt de patiënt in de groep (2 bijeenkomsten).

Na toetsing wordt bij voldoende resultaat aan de deelnemers een certificaat verstrekt, gewaarmerkt door de NVGP.

De kosten bedragen € 650, - per deelnemer inclusief literatuurklapper en certificaat.

Voor de cursus dien je het boek "Groepsbegeleiding en groepsbehandeling in de gezondheidszorg." van Willem de Haas aan te schaffen. Het boek is uitgegeven bij Nelissen/Soest ISBN 978 90 244 1798 8. Kosten € 42,75.

Meer informatie bij Drs. R.J. Wolters, tel.: 026-4722410 of 06-20533304 of E-mail: roelofwolters@hetnet.nl