Wachtwoord vergeten

Congres Suïcidepreventie; de rol van de ervaringsdeskundige

Wanneer: 12 oktober 2018
Locatie: The Colour Kitchen-Zuilen Utrecht

Omschrijving:

Er komt steeds meer aandacht voor suïcidepreventie, zowel binnen ggz-instellingen als daarbuiten. Hierbij is de inbreng van mensen die zelf geworsteld hebben met suïcidale gedachten van belang. In het buitenland wordt steeds vaker samengewerkt met ervaringsdeskundigen en lotgenoten die een suïcidepoging hebben overleefd op zowel beleidsniveau als in de hulpverleningspraktijk. In Nederland was de rol van de ervaringsdeskundige op het gebied van suïcidepreventie tot nu toe echter nauwelijks verkend. De Rijksuniversiteit Groningen heeft recent het eerste onderzoek in Nederland uitgevoerd naar ervaringsdeskundigheid op het gebied van suïcidepreventie.

Dat onderzoek beantwoordt vragen zoals: Hoe gaan deze ervaringsdeskundigen eigenlijk te werk in hun contact met suïcidale mensen? Welke lessen kunnen GGZ professionals zonder ervaringsdeskundigheid hieruit leren over effectieve suïcide preventie? Maar ook, welke knelpunten en risico’s zijn er bij het inzetten van ervaringsdeskundigen en wat zijn voorwaarden om ervaringsdeskundigen effectief in te zetten?

Op het congres ‘Suïcidepreventie: de rol van de ervaringsdeskundige’ worden de nieuwe onderzoeksresultaten gepresenteerd, en wordt een verbinding gelegd tussen de GGZ en ervaringsdeskundigen als het om dit thema gaat. Er worden bovendien concreet handreikingen geboden om de inzet van ervaringsdeskundigen op dit thema op juiste wijze te vergroten. Uiteindelijk wil het congres een startimpuls geven om verbeterde zorg voor suïcidale patiënten in de GGZ mogelijk maken met behulp van ervaringsdeskundigheid.

Voorzitter van het congres is Stynke Castelein, bijzonder hoogleraar Herstelbevordering bij Ernstige Psychische Aandoeningen, faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen / hoofd Lentis Research, Lentis.

U kunt zich inschrijven via het inschrijfformulier.

Kijk hier naar het programma