Wachtwoord vergeten

Supervisorencursus - bijscholing NVP

Wanneer: 27 augustus 2018
Locatie: Leidseplein 5, Amsterdam

Omschrijving:

Je bent een ervaren supervisor en geeft supervisie aan collegae die in opleiding zijn tot psychotherapeut, GZ-psycholoog, klinisch psycholoog of psychiater. Eventueel heb je al eens een basiscursus gevolgd over het begeleiden van opleidelingen. Je wil je graag met andere ervaren collega’s verdiepen in het supervisieproces en hierover met elkaar van gedachten te wisselen: je wil reflecteren op je eigen stijl, je wil oefenen en je wil feedback krijgen. Verder heb je behoefte aan het bespreken van enkele dillemma’s en wil je - ter voorbereiding op het programma - relevante literatuur bestuderen.

Doelgroep
Klinisch psychologen, psychotherapeuten en psychiaters die supervisor psychotherapie zijn en die reeds erkend zijn door de NVP of een specialistische psychotherapievereniging en behoefte hebben aan een korte bijscholingsactiviteit. De bijscholingsdag voldoet aan de eisen van de NVP als deskundigheidsbevordering van 2 dagdelen in het kader van de herregistratie in het NVP-supervisorenregister.

Doelstelling
Je bent een ervaren supervisor en geeft supervisie aan collegae (in opleiding tot) psychotherapeut, gz-psycholoog, klinisch psycholoog of psychiater. Je wilt graag met andere ervaren supervisoren ervaringen uitwisselen en je hebt behoefte aan verdieping van het supervisieproces. Je wil graag reflecteren op je eigen stijl, oefenen met supervisievaardigheden en feedback hier op krijgen. Verder heb je behoefte aan het bespreken van enkele dilemma’s en wil je – ter voorbereiding op het programma – relevante literatuur bestuderen.

Na afloop van de bijscholing ben je je meer bewust van je eigen kwaliteiten en valkuilen, je geeft het supervisieproces meer structuur en kan het beter laten aansluiten bij de leercontext en -stijl van de supervisant. Je maakt bewuster gebruik van verschillende interventiemogelijkheden.

Inhoud

-de context van de supervisierelatie;
-leerstrategieën van de supervisor en leerdoelen van de supervisant;
-leerstijlen van supervisor en supervisant;
-het eerste gesprek: contract;
-opbouw van de supervisiezitting;
-leermateriaal: video, reflectieverslag en rollenspel;
-reflectie op eigen stijl en intervisie over lastige dilemma’s.
 

Accreditatie
Deze nascholing is door de NVP in het kader van de herregistratie van supervisoren erkend.

Aan te schaffen handboek

Beunderman, R., Colijn, S., Geertjens, L. en van der Maas, F. (2016). Theorie en praktijk van supervisie in de GGZ, De Tijdstroom, Utrecht.

Accreditaties

Herkwalificatie Klinisch Psycholoog toegekend 6 punten
Kwaliteitsregister Psychotherapie toegekend 6 punten