NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

01-06-2024

Sjoerd Colijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Sjoerd Colijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Vrijdag 31 mei is dr. Sjoerd Colijn tijdens zijn afscheidssymposium benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de koninklijke onderscheiding vanwege zijn grote bijdrage aan de vernieuwing van het vak psychotherapie en daarmee aan de kwaliteit van zorg aan mensen met een psychische kwetsbaarheid in binnen- én buitenland. Sjoerd Colijn kreeg de onderscheiding uitgereikt van de locoburgemeester van Utrecht, Eelco Eerenberg.

Lees hier een interview met Sjoerd 

Sjoerd Colijn is op vele manieren betrokken bij het vakgebied. Hij heeft zich decennia ingezet voor de NVP, waar hij bijna tien jaar in het bestuur heeft gezeten, en werd vanwege zijn inspanningen in 2013 benoemd tot erelid. Hij is daarnaast hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Psychotherapie.

Sjoerd was de afgelopen 17 jaar hoofdopleider van de BIG-opleiding tot psychotherapeut bij de RINO Groep. Vanuit deze rol heeft hij honderden vakgenoten op inspirerende wijze het vak van psychotherapeut aangeleerd. Hij was tevens voorzitter van het HCO PT, lid van het Voorzittersoverleg HCO’s, lid van de Opleidingsraad FGzPt en schrijver/redacteur van een groot aantal publicaties dat in de opleidingen wordt gebruikt.

Als psychotherapeut was Sjoerd Colijn jarenlang werkzaam bij GGZ Rivierduinen en daarna bij GGZ Delfland, waar hij eindverantwoordelijke was voor de deeltijdbehandeling IPB en voorzitter van de ontwikkelgroep Persoonlijkheidsproblematiek GGZ Delfland.

Afscheidssymposium 
Sjoerd Colijn ontving de onderscheiding tijdens het afscheidssymposium dat de RINO Groep en NVP organiseerden. Tijdens deze viering onder voorzitterschap van Danielle Oprel werd hij, in bijzijn van (oud-)collega’s en zijn naasten, toegesproken door Sacha Lamers, Kirsten Stolk (resp. afdelingsmanager BIG-opleidingen en opleidingsmanager PT bij van de RINO Groep), Kirsten Hauber (voorzitter van de NVP), Jos de Keijser (namens het HCO PT. 

De sprekers van het inhoudelijk programma waren:

Namens alle collega's feliciteren wij Sjoerd van harte met deze bijzondere onderscheiding!

Orde van Oranje-Nassau

De onderscheiding wordt verleend aan personen die zich lange tijd persoonlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappij, de Staat of het Koninklijk Huis. Er zijn zes graden in de Orde van Oranje-Nassau: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier, Ridder en Lid.