NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

08-06-2021

Factsheet 'stuwmeer' gz-psychologen

In opdracht van de Opleidingsraad van de Federatie voor Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) voert het Nivel een aantal onderzoeken uit voor het APV-programma. Zo bracht Nivel het 'stuwmeer' van gz-psychologen in kaart op basis van gegevens uit de vLOGO-registratie. 

Programma APV

Dit stuwmeer staat ook op de agenda van het Programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV). Het doel van het programma APV is het ontwikkelen van gedragen aanbevelingen voor psychologische vervolgopleidingen.  

Het stuwmeer

Het aantal afgestudeerden master-psychologen, -orthopedagogen en – gezondheidswetenschappers met interesse in de tweejarige postmasteropleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (Gz-psycholoog) te volgen, is al jaren groter dan het aantal beschikbare opleidingsplaatsen. Dit wordt ook wel een ‘reservoir’ of ‘stuwmeer’ genoemd en heeft de aandacht van veel organisaties omdat er tekorten bestaan aan gz-psychologen.