NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

31-05-2021

Al 8 jaar meldingen over ggz-instelling Compass

Afgelopen maand onthulden Pointer en Follow the Money de oprichter en eigenaar van Jeugd- en GGZ-instelling Compass, zich jarenlang ten onrechte voordeed als psychotherapeut en recent veroordeeld is voor stalking. Nu blijkt dat er bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zeker negentien meldingen zijn gedaan over gebrekkige zorg en andere misstanden bij de instelling; de eerste melding dateert al van 2013. Compass heeft inmiddels een cliëntenstop aangekondigd.

Over jeugd- en GGZ-instelling Compass worden al sinds 2013 klachten ingediend bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het gaat om zeker 19 meldingen. De gemeente Nijmegen deed 11 meldingen sinds 2018.

Meldingen
De meldingen gaan over slechte zorg, grensoverschrijdend gedrag door eigenaar en bestuurder Koos Föllings, onveilige situaties voor cliënten, declaratiefraude en het verzaken van wettelijke eisen op het gebied van behandeling en klachtenprocedures.

Cliëntenstop
Compass heeft inmiddels een cliëntenstop aangekondigd. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis vordert 440.000 euro terug van de instelling en CZ onderzoekt meldingen van cliënten die zeggen dat hun declaraties mogelijk niet overeenkomen met de zorg die daadwerkelijk is geleverd

Onrechtmatig gebruik beroepstitel psychotherapeut
Het afgelopen jaar heeft de NVP meer dan zestig zorgverleners aangeschreven die onrechtmatig gebruikmaakten van de wettelijk beschermde beroepstitel 'Psychotherapeut'. Als onze aanschrijving geen correctie oplevert doen we melding bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De NVP heeft in maart bij de IGJ haar ongenoegen geuit over de afhandeling van deze meldingen. 

Meer lezen