NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

29-04-2021

Stuurgroep: Jeugdwet moet helemaal terug naar de tekentafel

Het jeugdstelsel moet volledig op de schop om de kosten weer onder controle te krijgen. Van de reikwijdte tot aan de uitvoering zijn wetswijzigingen nodig. Een nieuw kabinet staat voor de harde keus: minder jeugdzorg, maar voor wie? Dat is op te maken uit het rapport van de stuurgroep 'Maatregelen finaniele beheersbaarheid van de Jeugdwet' dat 23 april werd gepubliceerd.

Gemeenten hebben niet genoeg budget om de Jeugdwet uit te voeren. Ze komen samen structureel tussen de 1,3 en 1,8 miljard tekort, berekende onderzoeksbureau AEF. Naar aanleiding van dit onderzoek stelde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een stuurgroep in die zich moest buigen over welke maatregelen genomen moeten worden om de jeugdzorg op lange termijn betaalbaar te houden. Vrijdag 23 april publiceerde de stuurgroep zijn bevindingen.

De drie grote vragen waar een volgend kabinet samen met de VNG een beslissing over moet nemen zijn:

  • Hoe breed of smal moet het doel van de Jeugdwet zijn?
  • Hoeveel beleidsvrijheid moeten gemeenten hebben over de Jeugdwet?
  • Is de gemeente voor alle voorzieningen op grond van de Jeugdwet het beste uitvoeringsniveau?
     

Staatssecretaris Blokhuis stuurt de Tweede Kamer het rapport van de Stuurgroep maatregelen financiële beheersbaarheid Jeugdwet.