Wachtwoord vergeten

Bijeenkomsten De juiste zorg op de juiste plek

Bijeenkomsten De juiste zorg op de juiste plek 19-11-2018

De taskforce Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOZP) heeft onderzocht hoe de zorg in Nederland anders georganiseerd kan worden. De essentie is voorkómen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en vervangen van zorg (door andere zorg zoals e-health). Het rapport ‘Juiste zorg op de juiste plek’ van de taskforce is meegenomen bij de nieuwe hoofdlijnakkoorden. In een aantal regionale bijeenkomsten wordt het gedachtengoed toeglicht en gesproken over de regionale invulling. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 27 november a.s. in Zwolle. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Wat betekent de juiste zorg op de juiste plek?

  • Uitgaan van het functioneren van mensen en hun omgeving
  • Aandacht voor gezondheid, gedrag, preventie en tijdige signalering van ziekte 
  • Toegankelijke ondersteuning en zorg voor iedereen
  • Passende en effectieve zorg, aansluitend bij leerervaringen en context
  • Met goede uitkomsten in termen van ervaren kwaliteit van leven
  • Tegen betaalbare maatschappelijke kosten

Geïnteresseerd in een andere datum of locatie?

Lees hier de Kamerbrief d.d. 11 oktober 2018
Lees hier het artikel in Skipr« Terug naar overzicht