Wachtwoord vergeten

Aantal jongeren met jeugdzorg daalt eerste helft 2018

Aantal jongeren met jeugdzorg daalt eerste helft 2018 01-11-2018

Voor het eerst sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 is het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt niet verder toegenomen. In de eerste zes maanden van 2018 kregen bijna 337 duizend jongeren jeugdzorg, 11 duizend minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Det de invoering van de Jeugdwet in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de jeugdzorg. Jeugdzorg is de overkoepelende term voor:
- jeugdhulp: wordt gegeven aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking of bij opvoedingsproblemen.
- jeugdbescherming: een maatregel die de rechter dwingend oplegt als de veiligheid en ontwikkeling van een kind in het geding zijn. Het kind wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst.
- jeugdreclassering: bedoeld voor jongeren vanaf 12 jaar die met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Jeugdreclassering wordt opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie.

Elk half jaar verzamelt het CBS cijfers over jeugdzorg. Vanaf de eerste helft van 2015 nam het aantal jongeren met jeugdzorg toe van 303 duizend naar 360 duizend in het tweede halfjaar van 2017. In de tweede helft van een jaar worden meer jongeren geholpen dan in de eerste helft. In de eerste helft van 2018 daalt het aantal jongeren met jeugdzorg. Op basis van dit onderzoek is niet duidelijk of de daling het gevolg is van een afnemende vraag naar jeugdzorg of van beleidskeuzes van gemeenten, of dat andere factoren een rol spelen.

Bron en lees meer: CBS

 « Terug naar overzicht