Wachtwoord vergeten

E-learning bij zorgstandaard Angstklachten en angststoornissen

E-learning bij zorgstandaard Angstklachten en angststoornissen 11-10-2018

Recent is de zorgstandaard Angstklachten en angststoornissen ingediend bij het Zorginstituut Nederland. Hierin is vastgelegd wat goede zorg voor cliënten met angststoornissen is. Uitgangspunt hierbij is: hoe wordt zorg op het juiste moment, door de juiste persoon en op de juiste wijze aangeboden? Het doel hiervan is om de kwaliteit van het zorgproces te verbeteren, samen met de cliënt en diens netwerk.

Bij de zorgstandaard Angstklachten en Angststoornissen is een e-learning beschikbaar die inzicht geeft in wat de zorgstandaard betekent voor de dagelijkse praktijk. Naast een inleiding op de zorgstandaard, vinden deelnemers er kenniselementen en casuïstiek.

De e-learning bij de zorgstandaard Angstklachten en Angststoornissen is met name bedoeld voor gz-psychologen, klinisch psychologen en psychotherapeuten. Zij kunnen voor het volgen ervan accreditatiepunten krijgen voor nascholing. De e-learning is te vinden via werkenmetggzstandaarden.nl.

Wie de e-learning met succes doorlopen heeft, krijgt accreditatiepunten. Accreditatie is beschikbaar voor deelnemers die zijn ingeschreven bij NIP als kinder- en jeugdpsycholoog/NVO orthopedagoog generalist of eerstelijns psycholoog, de VGCt of de FGzPt.

De e-learning is ontwikkeld door het NIP, de NVGzP en de VGCt in opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO)*.

Bekijk de zorgstandaard op ggzstandaarden.nl

*Het NKO gaat op in akwa, alliantie kwaliteit in de ggz. Deze organisatie is per 1 januari 2019 operationeel.« Terug naar overzicht