Wachtwoord vergeten

Tijdschrift voor Psychotherapie

Het Tijdschrift voor psychotherapie biedt u informatie over nieuwe ontwikkelingen in de psychotherapie in binnen- en buitenland, over opleidingen, over wetenschappelijk onderzoek, over casuïstiek, over boeken en congressen. Het Tijdschrift voor psychotherapie is een spreekbuis bij uitstek van de professionele psychotherapie in Nederland en Vlaanderen. Ook is het een medium voor kennisname van bevindingen en inzichten, standpunten en methoden. Het blad stimuleert de discussie tussen psychotherapeuten en is een forum voor alle serieuze stromingen binnen en opvattingen over de psychotherapie.

Redactie
Sjoerd Colijn (Hoofdredacteur), Hanneke Bot, Bram Bovendeerd, Anton Hafkenscheid, Maud Schaepkens, Fiona Willgeroth, Monique Hoogland (Redactie secretariaat/eindredacteur)

Auteurs
Kopij voor het tijdschrift kunt u per e-mail versturen naar het redactiesecretariaat: tijdschrift@psychotherapie.nl

Uitgebreide aanwijzingen voor auteurs kunt u hier vinden.

NVP-lid?.
Als NVP-lid krijgt u bij uw lidmaatschap een online abonnement op het Tijdschrift voor Psychotherapie. Daarnaast kunt u als NVP- lid naast uw online abonnement, voor het gereduceerde tarief van € 60 een abonnement op het papieren tijdschrift te nemen.

Meer informatie en abonneren

Online lezen? Klik hier