Wachtwoord vergeten

Herregistratie

Voor herregistratie in het Kwaliteitsregister moet men gedurende een bepaalde periode voldoen aan de gestelde eisen. De eisen sluiten aan bij de herregistratie-eisen van de klinische psycholoog.

De regionale opleidingsinstellingen hebben in hun opleidingsaanbod het onderdeel ‘Psychopathologie diagnostiek en indicatiestelling’ ontwikkeld wat gecertificeerd is door de NVP in het kader van het Kwaliteitsregister Psychotherapeut.

  • In het Besluit vereisten (her)registratie en herintreding staan de eisten voor herregistratie. Er zijn kwaliteitseisen voor: werkervaring (ureneis), diagnostiek, scholing en deskundigheidbevordering (bij- en nascholing, supervisie), intercollegiaal overleg, werkplek en organisatie van de beroepsuitoefening
  • In de Beleidsregels (her)registratie staat een uitwerking van de eisen aan genoten supervisie, intervisie, intercollegiale toetsing en overige deskundigheidsbevorderingen als bedoeld in het Besluit.