Wachtwoord vergeten

Regelingen

Hoe is het Kwaliteitsregister Psychotherapie ingericht? Welke organen spelen daarbij een rol? Welke procedures zijn er voor inschrijving? We kwaliteitseisen zijn er voor registratie of herregistratie? Hoeveel punten krijgen bepaalde activiteiten? Het antwoord op deze en andere vragen, vindt u in het document Regelgeving Kwaliteitsregister Psychotherapie.

Deze regeling vormt de basis van het kwaliteitsregister. In de regeling staat onder andere hoe de twee commissies zijn samengesteld en wat hun taken zijn. Daarnaast bevat de regeling bepalingen over bezwaar en beroep. Er zijn twee commissies.

-De Registratiecommissie houdt zich bezig met de (her)registratie en accreditatie van bij- en nascholingsaanbod. Bezwaar tekent u aan bij de Registratiecommissie.
-Beroep is mogelijk bij de Beroepscommissie. 

De beleidsregels bevatten de uitwerking van de puntentelling voor genoten supervisie, intervisie, intercollegiale toetsing en overige deskundigheid bevorderende activiteiten.

Deze regeling bevat de eisen voor accreditatie en de mogelijkheid van bezwaar en beroep waarbij aangesloten wordt bij de Regeling Kwaliteitsregister Psychotherapie. Ook bevat de regeling de puntenregeling voor bij- en nascholing.

Deze regeling bevat de eisen die bij registratie, herregistratie en herintreding worden gesteld. Het besluit vormt de uitwerking van het kader dat door de Commissie Kwaliteit is ontwikkeld. Er zijn kwaliteitseisen op gebied van werkervaring (ureneis), diagnostiek, scholing en deskundigheidbevordering (bij- en nascholing, supervisie en overige activiteiten), intercollegiaal overleg, werkplek en organisatie van de beroepsuitoefening.