Wachtwoord vergeten

Opleiding psychotherapeut

Omvang
De opleiding tot psychotherapeut duurt vier jaar (in deeltijd) en bestaat uit theorie, praktijkstages en supervisie (begeleiding) door een ervaren therapeut. Voor degenen die reeds een registratie hebben als gz-psycholoog duurt de opleiding 3 jaar.

Toelatingscriteria
Deze postdoctorale opleiding is toegankelijk voor mensen die de volgende universitaire opleiding hebben:
-psychologie
-geneeskunde
-pedagogische wetenschappen
-geestelijke gezondheidskunde
Gezondheidszorgpsychologen die psychotherapeut willen worden, komen in aanmerking voor een verkorte route.

Aanmelding
De opleiding tot psychotherapeut is in handen van opleidingsinstellingen die daartoe door de minister zijn aangewezen. U kunt zich aanmelden voor de opleiding tot psychotherapeut bij een van de opleidingsinstellingen. De adressen vindt u hieronder.

Getuigschrift
Als u de opleiding succesvol heeft afgerond, ontvangt u een getuigschrift. Daarmee kunt u zich inschrijven als psychotherapeut in het overheidsregister zoals vastgelegd in de Wet BIG. Het register wordt beheerd door het BIG-register.

Parallel aan het veranderende perspectief van de wettelijke verankering van het beroep psychotherapeut wordt de huidige opleiding tot psychotherapeut opnieuw doordacht, herijkt en verbeterd. Bovendien is een tijdige capaciteitsplanning van nieuwe opleidingsplaatsen noodzakelijk.

Opleidingsinstellingen

Stichting PDO GGZ Amsterdam
Telefoonnummer: 020 625 08 03
Hoofdopleider: Dr. M.H.M. de Wolf

PDO-GGZ Utrecht en de PDO-GGZ Leiden/Rotterdam
Telefoonnummer: 030-230 84 32
Hoofdopleider: Dr. S.Colijn

RINO Zuid
Telefoonnummer: 040 214 65 55
Hoofdopleider: mw. prof. dr. H.A. Scholing

Radboud Centrum Sociale Wetenschappen
Telefoonnummer: 024 361 25 11
Hoofdopleider: Elisa van Ee

Postacademische PSY-Opleidingen
Telefoonnummer: 050- 820 05 60
Hoofdopleider: Jos de Keijser

Let op: er zijn in Nederland diverse opleidingsinstellingen die suggereren dat zij opleiden tot het beroep psychotherapeut. Eén daarvan is de Nederlandse Academie voor Psychotherapie (NAP. Deze opleiding leidt niet op tot BIG-geregistreerd psychotherapeut.

Het ECP, oftewel Eurocertificaat voor psychotherapie, is een diploma dat is ingesteld door en wordt uitgereikt door de European Association for Psychotherapy  (EAP) en haar Nederlandse tak de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP). Uitspraken vanuit NAP-kringen dat men bezig is het beroep psychotherapeut op Europees niveau te zullen regelen, waarbij het ECP-certificaat de standaard zal moeten zijn voor de regeling van het beroep in de Europese wet, zijn al meer dan 15 jaar te horen. Binnen de Europees Unie bestaat geen systeem van onderlinge automatische erkenning van getuigschriften en diploma’s op het gebied van de psychotherapie. Er is ook geen sprake van dat zo’n systeem er zal komen. Dit betekent onder andere dat het European Certificate for Psychotherapy (ECP) in Nederland geen toegang geeft tot het BIG-register van psychotherapeuten.Het ECP is ingesteld door enkele beroepsorganisaties in een aantal Europese landen. Het certificaat houdt geen verband met Europese wet- en regelgeving of met de Wet BIG.