Wachtwoord vergeten

Wetenschap

Introductie

De NVP wil bij haar leden een wetenschappelijke instelling bevorderen en kennisoverdracht stimuleren. Dit doen we bijvoorbeeld door het organiseren van congressen en studiedagen. Maar ook de participatie in richtlijncommissies, deelname aan wetenschappelijke fora en behandelinhoudelijke commissies, ondersteuning van een hoogleraarschap psychotherapie, ondersteuning van het Tijdschrift voor Psychotherapie zijn activiteiten die de wetenschap raken.

Het thema wetenschap komt terug in de volgende NVP- projecten en activiteiten:

- Wetenschapsraad
Om de verdere ontwikkeling en toepassing van wetenschappelijke kennis te bevorderen is een wetenschapsraad in het leven roepen van leden van de NVP die hun sporen op het terrein van wetenschappelijk onderzoek hebben verdiend, of daar sterke affiniteit mee hebben. Deze wetenschapsraad bestaan uit betrokken (liefst gepromoveerde) leden met een duidelijke affiniteit met wetenschappelijk onderzoek naar psychotherapie en met de aspiratie te werken met een methodische vorm van psychotherapie op basis van empirisch verworven inzichten. Daarbij wordt er naar gestreefd om de uiteenlopende perspectieven op psychotherapie vertegenwoordigd te hebben in deze raad.

- Dag van de Psychotherapie
De Dag van de Psychotherapie is al sinds begin jaren 1980 een gewaardeerd moment voor uitwisseling van kennis en onderzoek. Actuele thema's worden voor het voetlicht gebracht en uitgediept. Dit gebeurt in verschillende vormen: er zijn zowel plenaire bijeenkomsten als parallelsessies. Tegelijkertijd is dit succesvolle congres, traditioneel gehouden in Amsterdam, een ontmoetingsplaats voor leden, opleidelingen en geïnteresseerden.

- Masterclass
Voorafgaand aan De Dag van de Psychotherapie organiseert de NVP in samenwerking met de RINO Groep Utrecht de laatse vijf jaar een masterclass met de hoofdspreker.

- Wim Trijsburgprijs
De Trijsburgprijs wordt eens per twee jaar uitgereikt aan een psychotherapeut die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van psychotherapie en daarbij het perspectief van de cliënt centraal heeft gesteld. Om voor de prijs in aanmerking te komen kijkt de jury of de onderzoeker:

- zich afgelopen vier jaar hebben bezig heeft gehouden met kwantitatief en kwalitatief psychotherapeutisch onderzoek of vernieuwende theorievorming, dat bovendien relevant is in de psychotherapeutische praktijk;
- met het onderzoek verbinding heeft gemaakt tussen praktijk, theorie en wetenschap;
- onderzoek gedaan heeft dat uitnodigt naar verbreding van het vak psychotherapie;
- onderzoeksresultaten uitgedragen heeft (nationale en internationale presentaties en publicaties).

De prijs is vernoemd naar Wim Trijsburg (1948 - 2007†), hoogleraar psychotherapie aan de afdeling Medische psychologie en psychotherapie van de Erasmus Universiteit van Rotterdam, deel van de onderzoeksschool Netherlands Institute of Health Sciences. Hij was bijzonder hoogleraar Vernieuwing van de theoretische grondslagen van de psychotherapie aan de Universiteit van Amsterdam.

 

 

 

 

 

 

 

Achtergrond

[PLACEHOLDER_HIDE]

Personen

[PLACEHOLDER_HIDE]

Dossiers

 • 03 december 19 Factsheet Psychodynamische Psychotherapie

  Op basis van beschikbaar wetenschappelijke onderzoek biedt deze factsheet het een overzicht van de huidige bewijskracht ten aanzien van de effectiviteit ervan bij volwassenen. Het geeft antwoord op de vraag welke psychodynamische behandelingen voldoen aan de eisen voor wetenschappelijk bewijs die het Zorginstituut Nederland hanteert voor de werkzaamheid van behandelingen. 

  Factsheet Psychodynamische Psychotherapie (Download)
 • 03 december 19 Factsheet Systeemtherapie

  Op basis van beschikbaar wetenschappelijke onderzoek biedt deze factsheet een overzicht van de huidige bewijskracht ten aanzien van de effectiviteit ervan bij specifieke (DSM- geclassificeerde) psychische stoornissen en bij andere problematiek die vaak gepaard gaat met psychische problemen, zoals relatieproblemen. 

  Factsheet Systeemtherapie (Download)
 • 06 mei 19 Rapport Systeemtherapie, wetenschappelijke evidentie

  De stand van zaken in wetenschap en praktijk met betrekking tot het effect van systeemtherapie, oftewel relatie- en gezinstherapie

  Rapport Systeemtherapie, wetenschappelijke evidentie (Download)

Veel gestelde vragen

[PLACEHOLDER_HIDE]
TERUG