Wachtwoord vergeten

Herregistratie psychotherapeut: zorgen over werkervaring vrijgevestigden

Herregistratie psychotherapeut: zorgen over werkervaring vrijgevestigden 12-05-2016

Veel vrijgevestigde psychotherapeuten en gz-psychologen dreigen in de knel te komen bij de herregistratie. Oorzaak is een weeffout in de regels over de berekening van werkervaring voor vrijgevestigden. NVP, NVGzP, NIP en NVO hebben in een gezamenlijke brief aan minister Schippers aandacht gevraagd voor dit probleem.

Uitgangspunt bij de berekening van de werkervaring van vrijgevestigden zijn de zogenaamde ‘cliëntcontacturen’. Bij de omschrijving hiervan wordt geen rekening gehouden met cliëntgebonden werkzaamheden die zich afspelen buiten het directe contact met de cliënt, zoals dossiervoering en het opstellen van een behandelplan.  In totaal maken deze werkzaamheden zo’n 25-30% uit van de totale behandeltijd.

Indirect cliëntgebonden werkzaamheden kunnen in de huidige regeling geplaatst worden onder ‘ bedrijfsvoering’, maar volgens NVP, NIP, NVGZP en NVO is dit niet toereikend. Het aantal uren dat besteed mag worden aan bedrijfsvoering is in de regeling namelijk gemaximeerd op 15%. Dat is veel lager dan de daadwerkelijke cliëntgebonden tijd voor werkzaamheden die zich buiten het directe contact met de cliënt afspelen. Door de definitie van cliëntcontacturen ontstaat een rechtsongelijkheid tussen vrijgevestigden en hun collega’s in dienstverband, voor wie deze werkzaamheden wel gewoon mee kunnen tellen. Vrijgevestigden moeten daardoor meer cliëntcontacturen moeten maken dan psychotherapeuten en gz-psychologen in dienstverband om te voldoen aan de herregistratie-eis. Dit staat haaks op het uitgangspunt bij het ontwerp van de herregistratieregeling: streven naar gelijke behandeling van zorgverleners die wel en niet in dienstverband werken. Dit is des te schrijnender, omdat voor psychotherapeuten en gz-psychologen al een hogere werkervaringsnorm geldt dan voor de andere BIG-beroepen (3.120 uur in plaats van 2.080 uur).

De afgelopen maanden in door NVP, NVGzP, NIP en NVO  intensief overlegd met het BIG-register en VWS om een oplossing te vinden voor dit probleem. Tot op heden is dit niet gelukt. Daarom hebben de vier verenigingen de kwestie nu rechtstreeks aan minister Schippers voorgelegd.

Lees hier de brief aan de minister

 « Terug naar overzicht